Cad CAM avdelning


CAD CAM-teknik är en teknik som är utformad
i ett datorprogram och sedan tillverkad (dator-
stödd konstruktion och datorstödd tillverkning).
Exempelvis konstuktion, arkitektur och bildesign.
Och detta har varit så runt 25-30 år Dental-
marknaden använder den för att utforma och
producera tänder. Naturligtvis, problemen har
varit att få modellerna av tänderna i datorn.
CEREC började med detta på åttiotalet med
kamera och i början av nittiotalet började
Procera göra det med en mekaniskt roterande
instrument. Allt utvecklas och nu finns det över
100 olika CAD-CAM-system på marknaden.

Vilken valde Corona Dental?

Efter att ha arbetat med Lava 3M insåg vi att
vi behövde ett system som kunde scanna,
konstruera och tillverka till en god kvalitet på
lab. Vi ville heller inte ha ett system som bara
fungerade med ett material. För oss var det
bara ett bra val och det var Sirona MCXL som
kom ut i mars 2008. Vår maskin kom juni 2008.

Våra material:
Zirkonium
Vita Cad-Temp
IPS E.max CAD