Betalningsvillkor


Vi tillämpar 30 dagars förfallodag för betalning från fakturadatum.

I det fall  betalning erläggs inom 15 dagar krediteras 5% av fakturerat belopp, vilket avräknas på nästkommande faktura. Detta gäller under förutsättning att det inte finns någon tidigare restskuld.

Reklamationer ska göras inom 15 dagar efter erhållen leverans.