Avtrycksguide


Ett bra avtryck är nyckeln till ett väl fungerande tandtekniskt arbete. Denna guide är från 3M men går att använda till alla avtrycksmaterial


impression guide impression guide